Idén med denna placeringstrategi är att de som gått upp stadigt under lång tid kommer att fortsätta gå upp den närmaste tiden också.
Det finns invändningar som säger att detta kan leda till att köpa på toppen och sälja på botten.

De undersökningar jag hittat visar att denna strategi ger en överavkastning mot index.
Jag har själv inte undersökt närmre detaljerna i min variant av min strategi.

Länkar:
Sammansatt momentum enligt Börslabbet
Momentum Investing
Thesis: Profitability of Momentum Strategies on the Nordic Stock Market
Muscular Portfolios

2018-12-03 införde jag ny tolkning av strategin enligt följande.

Urvalsaktier:

Alla på OMX Stockholm, First North

Byte av aktier:

Första handelsdagen varje månad

Kriterier för att vara kvar i urval:

Kurs > MA200 dagar
Kurs > MA50 dagar
Kursutveckling 12 månader > 0
Kursutveckling 6 månader > 0
Kursutveckling 3 månader > 0
Kursutveckling 12 månader > Kursutveckling 6 månader
Kursutveckling 6 månader > Kursutveckling 3 månader

Rankning:

Rank(12 månaders kursutveckling) + Rank(6 månaders kursutveckling) + Rank(3 månader kursutveckling)

Sälj:

De aktier inte kvar på topp 10.

Köp:

Så jag har de 10 aktier med lägst sammanlagt Rank-värde. Enligt lika fördelning av de kontanter som just nu finns på kontot.

Ombalansering:

När en enskild aktie har >15% vikt, i samband med månatliga försäljningen, säljs den ned 10% vikt.

Extra exit:

Varje fredag görs kontroll, om kursen är < MA200 dagar, säljes hela innehavet och pengarna ligger kontant till nästa månadsskifte.

Stäng meny