Sammansatt Moment

En strategi som bygger på sammansatt moment över 3, 6 och 12 månader.

Antal

Portföljen ska vara 100% investerad lika fördelad över 10 aktier.

Urval

Alla aktier med börsvärde över 500 Miljoner kronor på Stockholmsbörsen.
Var tidigare över 500 Miljoner kronor på Nordiska börserna -> 2018-09-28

Kriterier

  • Stigit över 12 månader
  • Kurs nu > kurs 3 månader sedan
  • Kurs 3 månader sedan > Kurs 6 månader sedan
  • Kurs 6 månader sedan > Kurs 12 månader sedan

Frekvens

Sista fredagen varje månad väljs nya aktier ut efter nämnda kriterier.

Extra exit

Om aktien faller under MA 200 säljes den omedelbart.
Om 80% av urvalet faller under MA 200 säljes hela innehavet och jag ligger likvid tills MA 50 går över MA 200.

 

Stäng meny